स्पर्धा परीक्षांसाठी रसायनशास्त्र विषयावरील प्रश्न व उत्तरे-1

रसायनशास्त्राची व्याख्या

रसायनशास्त्र विषयावरील माहिती व प्रश्न उत्तरे विज्ञान हा विषय स्पर्धात्मक पैशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये सहभागी असतो. विज्ञान या विषयाच्या तीन वेगवेगळ्या भाग पडतात ज्यामध्ये रसायनशास्त्र हा भाग आहे. रसायनशास्त्र या भागांमध्ये पदार्थाचा परिचय पदार्थाचे स्वरूप ज्यामध्ये त्याची गुणधर्म रचना आणि प्रतिक्रियांचा समावेश होतो. रसायनशास्त्रामध्ये प्रत्येक पदार्थाचा गुणधर्म स्वरूप व त्याची व्याख्या इतर प्रकारच्या … Read more

error: Content is protected !!