महाराष्ट्राच्या इतिहास: स्वतंत्र पूर्व काळातील प्रश्न उत्तरे

महाराष्ट्राचा इतिहास

महाराष्ट्राचा इतिहास महाराष्ट्राचा इतिहास हा प्राचीन काळापासून चा आहे. वेगवेगळ्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये महाराष्ट्राचा उल्लेख केलेला आहे. प्राचीन इतिहासापासून बघितले तर महाराष्ट्राचा इतिहास हा विविध विभागाच्या इतिहासानुसार व तसेच सांस्कृतिक व सामाजिक इतिहास वेगवेगळ्या कालखंडानुसार मांडण्यात आलेला आहे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत विविध घराणे तसेच राजा महाराजा यांचा कारकिर्दी महाराष्ट्रात होऊन गेलेले आहेत जर आपण राजकीय कालखंडानुसार … Read more

गौतम बुद्ध यांच्या काळातील विषयावरील प्रश्न उत्तरे-1

गौतम बुद्ध यांचा काळ

गौतम बुद्ध यांच्या काळातील विविध विषयावरील माहिती गौतम बुद्ध यांचा काळ हा प्राचीन इतिहासात येतो. या काळात वेगवेगळे घराणे महा वेगवेगळ्या राज्यांवर राज्य करत होती ज्यामध्ये शाक्य माया चूल विविध प्रकारचे घराणे होते या सर्व प्रकारच्या घराण्यांवर विविध प्रकारचे प्रश्न हे सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारल्या जातात. या काळातील सर्व घराणे वरील त्यांच्या घराण्यातील राजांचे … Read more

गौतम बुद्ध यांच्या काळातील विषयावरील प्रश्न उत्तरे

गौतम बुद्ध यांचा काळ

गौतम बुद्ध यांच्या काळातील विविध विषयावरील माहिती गौतम बुद्ध यांचा काळ हा प्राचीन इतिहासात येतो. या काळात वेगवेगळे घराणे महा वेगवेगळ्या राज्यांवर राज्य करत होती ज्यामध्ये शाक्य माया चूल विविध प्रकारचे घराणे होते या सर्व प्रकारच्या घराण्यांवर विविध प्रकारचे प्रश्न हे सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारल्या जातात. या काळातील सर्व घराणे वरील त्यांच्या घराण्यातील राजांचे … Read more

error: Content is protected !!