महाराष्ट्राच्या इतिहास: स्वतंत्र पूर्व काळातील प्रश्न उत्तरे

महाराष्ट्राचा इतिहास

महाराष्ट्राचा इतिहास महाराष्ट्राचा इतिहास हा प्राचीन काळापासून चा आहे. वेगवेगळ्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये महाराष्ट्राचा उल्लेख केलेला आहे. प्राचीन इतिहासापासून बघितले तर महाराष्ट्राचा इतिहास हा विविध विभागाच्या इतिहासानुसार व तसेच सांस्कृतिक व सामाजिक इतिहास वेगवेगळ्या कालखंडानुसार मांडण्यात आलेला आहे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत विविध घराणे तसेच राजा महाराजा यांचा कारकिर्दी महाराष्ट्रात होऊन गेलेले आहेत जर आपण राजकीय कालखंडानुसार … Read more

error: Content is protected !!