अर्थशास्त्र वरील महत्त्वाची प्रश्न उत्तरे मराठी मध्ये भाग-1

अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र वरील महत्त्वाची प्रश्न उत्तरे मराठी मध्ये भाग-1 अर्थशास्त्र हा एक विस्तृत विषय असून यामध्ये आपण विविध विषयावर तसेच अर्थकारणावरील अभ्यास करतो. अर्थशास्त्र हा विविध साधनांचा वापराचा अभ्यास आहे ज्यामध्ये आपण वस्तू तसेच सेवांचे व उत्पादन वितरण आणि वापर तसेच व्यापार याचा मोठ्या प्रमाणावर तसाच ग्रहण असा अभ्यास करतो त्यालाच अर्थशास्त्र असे म्हणतात. अर्थशास्त्र या … Read more

error: Content is protected !!